Wersja językowa

Pomoc

Tłumaczenie pojedynczych słów:

 1. Zaloguj się na stronie Translateka.com, przejdź do zakładki „Moje konto”, a następnie „Moje słowniki”.
 2. Wybierz słownik, z którego chcesz skorzystać.
 3. W pierwszym okienku, które znajduje się po lewej stronie ekranu, wpisz słowo do przetłumaczenia, a następnie wciśnij Enter lub „Tłumacz”. W okienku po prawej stronie pojawi się tłumaczenie danego słowa wraz z jego poprawną wymową. Za pomocą przycisku Odtwórz oraz odpowiednich skrótów klawiszowych możesz odsłuchiwać wymowy zarówno tłumaczonego, jak i przetłumaczonego słowa.
 4. Podczas wpisywania pojedynczego słowa, system może wyświetlać podpowiedzi na liście rozwijanej. Nawigacja po liście rozwijanej odbywa się za pomocą myszki oraz strzałek „w górę” i „w dół”. Najechanie na konkretny wyraz powoduje jego odczytanie przez lektora. Aby wybrać wyraz z listy, należy wcisnąć Enter lub kliknąć lewym przyciskiem myszy. Aby go przetłumaczyć należy ponownie wcisnąć Enter lub „Tłumacz”.
 5. Jeśli chcesz dodać przetłumaczone słowo do systemu powtórek, kliknij przycisk „Dodaj do nauki”. Wybrane słowo wraz z tłumaczeniem zostanie zapisane w zakładce „Nauka”.

Nauka - System powtórek:

 1. Aby rozpocząć naukę słownictwa zaloguj się na stronie Translateka.com, wybierz zakładkę „Moje konto”, a następnie zakładkę „Nauka”. Na ekranie pojawi się lista słowników, które posiadają zapisane słówka w systemie powtórek.
 2. Wybierz z listy odpowiedni zakres słownictwa, a swój wybór potwierdź przyciskiem Enter.
 3. System automatycznie zacznie wyświetlać wyrazy do powtórki według wcześniej ustalonego algorytmu. Słówka wyświetlane są w okienku znajdującym się po lewej stronie ekranu pojedynczo, w określonej kolejności.
 4. Aby sprawdzić tłumaczenie wyświetlonego słowa - wciśnij przycisk „Sprawdź”. Aby oznaczyć słówko, jako nauczone - wciśnij przycisk „Umiem”. Aby przejść do kolejnego słowa - wciśnij przycisk „Dalej”.
 5. Jeśli chcesz zarządzać słówkami, które zostały dodane do systemu powtórek, przejdź do zakładki „Nauka”, a następnie wybierz pozycję „Zarządzaj słówkami”. Na ekranie w kolejności alfabetycznej wyświetlona zostanie lista wszystkich słów, które dodałeś do nauki. Aby usunąć dane słówko z listy, należy kliknąć przycisk „Usuń”. Usunięte słówko nie pojawi się już w Twoim systemie powtórek.
 6. Po wygaśnięciu opłaconego okresu abonamentu dostęp do systemu nauki zostanie zablokowany. Jeśli w przeciągu dwóch miesięcy ponownie opłacisz dostęp do wybranego słownika, Twoje słówka zostaną przywrócone.